Veljavnost ponudbe 

Pri nakupu veljajo cene v trenutku potrditve naročila. Vse cene vključujejo DDV. Cene se lahko do trenutka oddanega naročila spremenijo brez predhodnega obvestila. Cene veljajo le za nakupe v PottPock spletni trgovini in se lahko razlikujejo od cen drugod. Pridružujemo si pravico do spremembe tehničnih opisov in konfiguracij brez predhodnega obvestila. 

Pritožbe 

PottPock® spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Prodajalec si bo prizadeval po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med prodajalcem in kupcem je pristojno sodišče v kraju sedeža ponudnika. 

Arhiviranje pogodbe 

Sklenjena pogodba med naročnikom in prodajalcem se arhivira na PottPock spletna trgovina, Vodovodna cesta 99, 1000 Ljubljana. Pogodbe in kopije računov se arhivirajo na sedežu podjetja.

Odstop od pogodbe  

Potrošnik ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od pogodbe sklenjene na daljavo, to je od spletnega nakupa. 

Pravica do odstopa od pogodbe 

Odstopni rok poteče 14 dni od dne, ko potrošnik pridobi fizično posest na blagu ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik. Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje POTTPOCK d.o.o., Vodovodna cesta 99, 1000 Ljubljana, e-naslov: info@pottpock.com o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe (npr. s pismom, poslanim po pošti ali elektronski pošti). Ne glede na obliko odpovedi mora potrošnik podjetju predložiti kopijo računa. Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe. 

Učinki odstopa od pogodbe 

Če potrošnik odstopi od te pogodbe, mu podjetje brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vendar to ne vključuje stroškov dostave. Tako povračilo podjetje izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače. 

Podjetje lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga. 

Potrošnik blago vrne ali izroči podjetju, ki je potrošniku blago dostavilo, brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, na katerega je potrošnik obvestil podjetje o dostopu od pogodbe. Rok se upošteva, če potrošnik blago pošlje nazaj pred iztekom 14-dnevnega roka. 

Neposredne stroške vračila blaga nosi potrošnik. 

Potrošnik odgovarja samo za zmanjšano vrednost blaga zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja. 

Omejitve pri uveljavljanju pravice do odstopa od pogodbe 

Izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani in v originalni, zapečateni embalaži, saj v nasprotnem primeru potrošnik odgovarja za znižanje vrednosti oziroma škodo, ki jo s tem povzroči podjetju. Možnost vračila ne velja za zapečateno blago, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat. 

Košarica

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Nadaljuj z nakupovanjem